PZHGP 0469 BIERUTÓW-KARWINIEC
Witamy na stronie Oddziałowej :)

Strona startowa


WITAMY NA STRONIE GŁÓWNEJ

PZHGP 0469 Bierutów -  Karwiniec

UWAGA KOMUNIKAT !!
Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH STRONA ZAWIESZONA ZOSTAJE .KOMUNIKAT nr 01/2014

Terminy opłat w Oddziele Bierutów –Karwiniec

1.Składka członkowska 45 zł – do 28.02.2014r
2.Składka lotowa 350 zł – do 15.04.2014 r.
3.Spisy gołębi starych 1,50 zł od gołębia – oddajemy do 15.04.2014r.(termin ostateczny)
4.Obrączki rodowe na 2015 r w cenie 1,50 zł/szt. płatność do 15.05.2014r.
5.Spis gołębi młodych 1,50 zł od gołębia –oddajemy do 31.07.2014r.
6.Hodowcy nowo wstępujący –składka członkowska 22,50 zł, składka lotowa 200 zł, obrączka rodowa 1,50 zł.
7.Obrączka kontrolna gumowa 0,40 zł/szt

MISTRZOSTWA W SEZONIE LOTOWYM 2014.
1.Mistrzostwo gołębi starych :
5 z 50 tki na spisie (pierwsze 50 gołebi)
8 z całości spisu
2.Mistrzostwo gołębi młodych
5 z 40 tki na spisie (pierwsze 40 gołebi)
10 z całości spisu
  • Spisy gołębi sporządzamy na oryginalnych spisach jednolitych, które będzie można pobrać z naszej strony internetowej ( w zakładce druki znajdującej się po lewej stronie ) .
  • Gołębie należy spisywać w następującej kolejności:
  • Państwo-nr oddziału-rok urodzenia-numer obrączki np.:
  • PL-0469-12-2321
  • W tabelce kolor gołębia należy wpisywać barwę według oznaczeń skrótowych podanych poniżej
Lp.
Barwa Skróty ESK
1 niebieska NIEB
2 niebiesko-nakr. NNAK
3 Ciemna CIEM
4 Czarna CZAR
5 czerwono-nakr. CZER
6 czerwona CZER
7 Płowa PLOW
8 Biała BIAL
9 szpakowata SZPA
10 niebiesko-pstra NPST
11 nieb-nakr-pstra NNPS
12 ciem-nakr-pstra CNPS
13 ciemno-pstra CPST
14 czarno-pstra CZAP
15 czer-nakr-pstra CZNP
16 czerwono-pstra CZEP
17 płowo-pstra PLPS
18 szpak-pstra SZPS
19 czerwono-szpak CZES
20 czer-szp-pstra  CZSP
21 płowo-szpak PLSZ
22 pł-szpak-pstra PLSP
23 ciemno-nakrap. CNAK

W mistrzostwie Oddziału,Okręgu,Rejonu i Polski udział będą brały gołębie spisane na liście w pierwszej 50 tce.

Spisy należy oddać w wyznaczonym terminie w ilości :

Spis 50 tka – 3 szt.

Spis z całości – 2 szt.

Prezesów sekcji prosi się o dopilnowanie powyższych wytycznych przy przyjmowaniu spisów.  


                                                                                                       Dobry Lot
                                                                                          V-ce Prezes ds. Lotowych
                                                                                                Wojciech Jaremko

Copyright by Damian Stachowski 2013
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja